Gündem

TBMM’de Staj ve Çıraklık Mağdurlarını kızdıran konuşma: “Rencide etmiştir”

Staj ve Çıraklık Mağdurlarının yaptığı açıklama şöyle:

“Sayın AKPARTİ

Yetkilileri, Dün TBMM’de  21.02.2024 günlü ve 494 sıra nolu meclis araştırması önergesi konuşmaları sırasında partiniz adına grup konuşması yapan Burdur Milletvekili Sayın Mustafa Oğuz yaptığı konuşmada devamlı olarak staj ve çıraklık sigortası mağduriyetini küçümseyen, değersizleştiren ifadelerle mağdur kardeşlerimizi çok fazlasıyla rencide etmiştir. Sayın vekil AKPARTİ Grubu adına söz almıştır.

AKPARTİ Grubu olarak bu konuda bir düzeltme yapmanızı rica ediyoruz. Söz konusu düzeltme gelmediğinde elbette bu konuşmaların grup görüşü olduğunu anlayacağız.

Sayın Mustafa Oğuz’a da hatırlatmak istiyoruz ki kendisi bir Mali Müşavirdir. Öncelikle Hizmet Akdinin oluşmamış olduğunu söylemek tamamen manüplasyondur. İş Kanunlarına göre bir taraf hizmetini hasrederken diğer taraf da maaş verdiğinde iş akdi oluşmuştur. Buradan bir kere daha sesleniyoruz. Grubunuz adına konuştuğu meclis tutanaklarıyla sabit olan Sayın Mustafa Oğuz’un söylediklerini reddetmezseniz sizin görüşünüz demektir”

MİLLETVEKİLİ OĞUZ NE DEMİŞTİ?

Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz’un staj ve çıraklık sigortası tarafından tepki ile karşılanan kürsü konuşmasında şu ifadeler yer aldı;

“Bu öğrencilerimiz eğitimleri esnasında meydana gelebilecek risklere karşı kısa vadeli sigorta kolları kapsamında, özellikle iş kazası, meslek hastalığı kapsamında sosyal güvenlik şemsiyesi altında alınmışlardır. Dolayısıyla, çıraklık ve stajyerlik eğitiminde geçen süreler çalışma süreleri yani işçi-işveren ilişkisi olmamasından kaynaklı hizmet akdi koşulları var olmadığı için bu öğrenciler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmamaktadırlar.

Bahse konu olan, lise ve üniversite öğrenciliği döneminde uygulanan aday çırak, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine iş yeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen kişiyi tanımlar. Çırak ise çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişiyi tanımlar. Staj ise Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında işletmede yaptıkları, mesleğin öğrenilmesine yönelik çalışmayı ifade etmektedir.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, meslek liselerinde okumakta iken veya yuksekcığrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmak üzere sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır. Değerli milletvekilleri, mesleki eğitim, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. Işletmelerde mesleki eğitimin amacı öğrencinin iş hayatına dahil olması değil, eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleği uygulamayla mesleği öğrenmesine yönelik eğitim faaliyetidir. Başka bir ifadeyle, bu kardeşlerimiz bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler. “

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu