Yaşam

Isparta’da TYP: 350 Kişi İşe Alınacak

Isparta’da TYP: 350 Kişi İşe Alınacak

ISPARTA – BHA

DUYURU METNİ

İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde;9 ay süreli 350 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri

24 Ağustos 2023 – 28Ağustos 2023

NoterYöntemi Tarihi- Saati

01.09.2023 09:00-17:00

NoterYöntemi Yeri

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası 3. Kat Konferans Salonu Merkez/Isparta

Program Başlama – Bitiş Tarihi

11 Eylül 2023 – 10Haziran 2024

Başvuru Yapılabilecek Yerler:

detail-photo-fancybox-0

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

(1) TYP’ye başvuru ve katılım şartlarına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder.

2) Kuruma kayıtlı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder.

3) 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

4) Emekli ve malul aylığı almamak; kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

5) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder.Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

6) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) 5510 sayılı Kanun kapsamında;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek-5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler,

b) Hakkında sadece kısa vadeli sigorta kollarından sigortalılık bildirimleri ve/veya genel sağlık sigortası prim ödemesi yapılanlardan;

1) Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görenler,

2) Staja tabi tutulan öğrenciler,

3) Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar,

sigortalı olmama şartını yerine getirmiş sayılır.

(3) Belirli bir mesleğe yönelik TYP düzenlenemeyeceğinden, katılımcıların eğitim durumları ile ilgili bir sınırlama konulamaz.

(4) Bu maddede yer alan başvuru/katılım şartlarının programa başvuru, programa başlama anında ve program süresince korunması zorunludur.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu