Gündem

77 kaymakam adayı ilanı Resmi Gazete’de

77 kaymakam adayı ilanı Resmi Gazete’de

İçişleri Bakanlığı bu yıl alacağını duyurduğu 77 kaymakam adayı için ilana çıktı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre 3 Aralık’ta yapılacak sınav için başvurular 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sınava başvuru şartları şöyle:

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Geç başvuru tarihi 6 Kasım

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorunda.

01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınav tarihi ve süresi

Sınav, 03 Aralık 2023 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav Merkezleri, 010 Adana, 062 Ankara/Çankaya, 067 Ankara-Yenimahalle, 210 Diyarbakır, 250 Erzurum, 341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), 343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/ Sarıyer), 352 İzmir/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli), 610 Trabzon

Sınav, saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 120 soru için 165 dakika olacak.

Sınavın ilanı ve başvuruların alınması

Adaylar başvurularını, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 06 Kasım 2023 olacak.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Sınav konuları

Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (18), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (14) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (14), İdare Hukuku (20), Türkiye’nin İdari Yapısı (16), Türkiye’de Mahalli İdareler (10), Ekonomi (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacak.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (77) 4 katı olan 308 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 308. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacak.

Sınav ücreti ve tahsili

Sınava girecek adaylar 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 450,00 TL sınav ücreti yatıracak. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak (675,00 TL) aynı gün yatıracak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacak.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu